Därför är körsång bra för hälsan

DÄRFÖR ÄR KÖRSÅNG BRA FÖR HÄLSAN

"Jag tror egentligen att vi alla är födda musikaliska" 

Att sjunga i kör är hälsosamt. Enligt modern forskning tycks både immunförsvaret, diafragman, tarmarna, och inte minst hjärnan mår bra av körsång.– Körsång tränar flera viktiga funktioner i hjärnan, konstaterar professorn Gunnar Bjursell.

I dag är Gunnar Bjursell projektledare för satsningen ”The Cultural Brain Initiative”, på Karolinska institutet i Stockholm. Ett initiativ som vill lyfta fram forskning kring relationen mellan kultur, hjärna, lärande och hälsa. Förutom att körsången frigör den viktiga signalsubstansen dopamin kan den även lära sångarna mer om empati och social förmåga.

– En av musikens viktigaste biologiska funktioner är att den sociala kompetensen vidgas, säger Gunnar Bjursell

– Jag tror egentligen att vi alla är födda musikaliska. Jag brukar säga att människan har två slags språk, dels det talade logiska språket, dels det musikaliska som kommunicerar mer till våra känslor, fortsätter han.

"Körsång är som ett kinderägg, med flera överraskningar i ett"

Gunnar Bjursell är övertygad om att forskningen hittills bara skrapat på ytan i den guldgruva som körsång och annan typ av kultur kan innebära för hälsan.

– Vi inom den medicinska branschen skulle man behöva ta den kulturella betydelsen på större på allvar, konstaterar Gunnar Bjursell.

Han får medhåll av Christina Grape Viding , som är legitimerad sjuksköterska, folkhälsovetare och doktorand på Uppsala universitet. Hennes forskning handlar bland annat om kopplingen mellan kulturella aktiviteter och hälsa.

– Körsång är som ett kinder­ägg, med flera överraskningar i ett. Det kan sänka blodtrycket, närhetshormonet Oxytocin utsöndras och körsång är dessutom också bra för diafragman och tarmarna.

Även Christina Grape Viding framhåller körsångens sociala förtjänster.

– Det är en väldigt viktig aspekt, inte minst i dag när folk nästan bor i sina mobiler. Dessutom handlar ju körsång också om gemensamt skapande vilket ju bevisligen är en källa till hälsa och lust, säger hon.


Källa: dagen.se

"Körsång är en källa till hälsa och lust"

Källa: dagen.se